Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2019, 25

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Haapsalu linnas moodustatakse 4 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Posti tn 3, Haapsalu linn, Lääne maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 – Posti tn 3, Haapsalu linn, Lääne maakond (eelhääletamise päevad); Kastani tn 7, Haapsalu linn, Lääne maakond (valimistepäev);
 3) valimisjaoskond nr 3 - Posti tn 3, Haapsalu linn, Lääne maakond (eelhääletamise päevad); Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Lääne maakond (valimistepäev);
 4) valimisjaoskond nr 4 - Kooli tn 4, Panga küla, Haapsalu linn, Lääne maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.  Valimisjaoskond Haapsalu linnatäpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Haapsalu linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haapsalu Linnvalitsuse 07.06.2017. aasta määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine" ja Ridala Vallavalitsuse 02.06.2017. aasta määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1  Valimisjaoskonnad