Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2019, 53

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 22
jõustumine 15.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 3 ja 6 ning § 704 lõike 2 alusel. Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ heakskiitmine

  Kiita heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia aastateks 2019 – 2030+ vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023+ heakskiitmine

  Kiita heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019 – 2023+ vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2019.a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+

Lisa 2 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023+

/otsingu_soovitused.json