Teksti suurus:

Kuusalu valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2021, 21

Kuusalu valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Vastu võetud 07.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 30.09.2010 määruses nr 9 „Kuusalu valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 13.11.2012, 8); tehakse järgmised muudatused:

  (1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.“;

  (2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: „(1) Kuusalu valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Kuusalu valla territooriumil alatiselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on hädaolukorra seaduses (edaspidi: HOS) sätestatud ülesannete täitmine ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Kuusalu vallas.“;

  (3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Komisjoni aseesimehe ja koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.“;

  (4) paragrahvi 4 punktis 7 asendatakse sõna „maavanemale“ sõnadega „regionaalsele kriisikomisjonile“;

  (5) paragrahvi 5 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Terje Kraanvelt
vallavanem

Tiia-Liis Jürgenson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json