Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2013
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2013, 9

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 06.02.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2, ehitusseaduse § 70 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 otsusega nr 183 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2013. aastal".

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punkte 1.2.1 ja 1.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.2.1 kohalike maksude osakonna peaspetsialist;

1.2.2 kohalike maksude osakonna järelevalve vaneminspektor.";

2) määruse lisa 1 punktid 1.2.3 ja 1.2.4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 1 punkti 5.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.10 Ehitusseaduse §-de 65-693 alusel:";

4) määruse lisa 1 punkte 6.2.2-6.2.4 ning 6.2.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.2.2 linnatranspordi osakonna taksoveo vanemspetsialist;

6.2.3 linnatranspordi osakonna veo- ja liinilubade vanemspetsialist;

6.2.4 linnatranspordi osakonna vaidemenetluse peaspetsialist;

6.2.8 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse peaspetsialist.";

5) määruse lisa 1 punkti 6.2 täiendatakse alapunktidega 6.2.12 ja 6.2.13 järgmises sõnastuses:

„6.2.12 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse vanemspetsialist;

6.2.13 liikluskorralduse osakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist.";

6) määruse lisa 1 punkte 6.3.8 ja 6.3.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.3.8 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse peaspetsialist;

6.3.9 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse vanemspetsialist.";

7) määruse lisa 1 punkti 6.3 täiendatakse alapunktiga 6.3.11 järgmises sõnastuses:

„6.3.11 liikluskorralduse osakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist.";

8) määruse lisa 1 punkti 7.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.1.1 noorsootöö osakonna peaspetsialist.".

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json