EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 36

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 29.03.2000 nr 15
jõustumine 05.04.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.200101.02.2001

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 lõike 2 ja Rõuge valla põhimääruse (KO 2000, 12, 224) punkti 19.2 ja kohalike maksude seaduse (RT 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903) alusel Rõuge Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada reklaamimaks vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub 5. aprillil 2000. a.

Lisa Reklaamimaks