Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.11.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 37

  Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 27.04.2005 nr 64
  jõustumine 01.05.2005

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.01.200801.02.2008
  27.01.201001.04.2010
  29.01.2014RT IV, 12.02.2014, 1315.02.2014

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365, jäätmeseaduse § 71, Virumaa Terviskaitseteenistuse ja Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse ettepanekud, Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri (lisatud).

  § 2.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja alljärgnevad lisad:

    (1) Lisa 1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord;

    (2) Lisa 2. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded.

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 4.   Määrus jõustub 01.05.2005. a.

  Lisa Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri
  [RT IV, 12.02.2014, 13 - jõust. 15.02.2014]

  Lisa 1 Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord

  Lisa 2 Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded

  /otsingu_soovitused.json