Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 135 "Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 1

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 135 "Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.02.2015 nr 6
jõustumine 01.03.2015

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 otsuse nr 126 „Tallinna Liivalaia Lasteaia ja Tallinna Päikesejänku Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Päikesejänku Lasteaiaks” p 3 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 135 „Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Lasteasutus tegutseb aadressidel Liivalaia tn 7 ja Invaliidi tn 5.";

2) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.".

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määrus nr 27 „Tallinna Liivalaia Lasteaia põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määrus jõustub 1. märtsil 2015.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json