Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 46 "Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 3

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 46 "Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.02.2015 nr 8
jõustumine 01.06.2015

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 otsuse nr 189 „Tallinna 9. Lasteaia ja Tallinna Kiisupere Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Kiisupere Lasteaiaks” p 3 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruses nr 46 „Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 kolmandat lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lasteasutus tegutseb aadressidel Gonsiori tn 3, Gonsiori tn 5 ja A. Lauteri tn 1.";

2) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.".

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrus nr 145 „Tallinna 9. Lasteaia põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määrus jõustub 1. juunil 2015.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json