Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Luunja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine

Luunja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 4

Luunja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine

Vastu võetud 29.01.2015 nr 4

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 322 lg 7 ja Luunja valla põhimääruse § 10 lg 1 p 8 alusel, volikogu otsustab:

§ 1.  Luunja valla arengukava kinnitamine

  Kinnitada Luunja valla arengukava aastateks 2015 – 2022 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 27.09.2012.a määrus nr 26 „Luunja valla arengukava aastateks 2011 – 2017 muutmise kinnitamine“, 22.09.2011.a määrus nr 26 „Luunja valla arengukava 2011-2017 muutmine“, 21.12.2010.a määruse nr 52 Luunja valla arengukava aastateks 2011 – 2017 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa Luunja valla arengukava aastateks 2015 – 2022