KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse loa taotluse vorm

Avaliku ürituse loa taotluse vorm - sisukord
  Väljaandja:Nissi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 16

  Avaliku ürituse loa taotluse vorm

  Vastu võetud 10.02.2015 nr 1

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nissi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 1 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Nissi vallas“ § 2 lõike 3 alusel.

  § 1.  Määrusega kinnitatakse avaliku ürituse loa taotluse vorm (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2015. a.

  Peedo Kessel
  vallavanem

  Mare Rabi
  vallasekretär

  Lisa Avaliku ürituse loa taotluse vorm