HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Orava valla koolieelses lasteasutuses 2015. aastal

Lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Orava valla koolieelses lasteasutuses 2015. aastal - sisukord
Väljaandja:Orava Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 18

Lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Orava valla koolieelses lasteasutuses 2015. aastal

Vastu võetud 05.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuste seaduse § 27 lõike 7 ja Orava valla 2015.aasta eelarveprojekti alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse 2015. eelarveaastaks lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta (eurot aastas).

§ 2.  Lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Orava Kooli lasteaia osa majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikus maksumuseks 2015.eelarveaastaks ühe lapse kohta on 3535.60 eurot (aastas).

§ 3.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2015.a.

Riina Sabalisk
Vallavanem

Ester Valgemäe
Vallasekretär