Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Palamuse valla 2015.aasta eelarve

Palamuse valla 2015.aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 21

  Palamuse valla 2015.aasta eelarve

  Vastu võetud 29.01.2015 nr 20

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja Palamuse Vallavolikogu 26.06.2014 määruse nr 12 „Palamuse valla eelarve koostamise vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 2 lõike 5 alusel

  § 1.  Võtta vastu Palamuse valla 2015.a eelarve, mis koosneb eelarveaasta tuludest summas 2 527 774 eurot, kuludest summas 2 495 507 eurot ja finantseerimistegevusest 227 391 eurot (eelarve lisatud).

  § 2.  Avaldada valla 2015.a eelarve üldiseks teadmiseks Palamuse Valla Teatajas.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Rait Persidski
  Volikogu esimees

  Lisa Palamuse valla 2015.aasta eelarve