HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Tervishoid

Teksti suurus:

Viimsi valla 2015. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine

Viimsi valla 2015. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 22

Viimsi valla 2015. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine

Vastu võetud 10.02.2015 nr 5
jõustumine 15.02.2015

Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 11.03.2014 määruse nr 7 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 4, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määruse nr 11 „Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord“ § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määruse nr 26 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 4 lõike 2 alusel, arvestades Viimsi valla 2015. aasta eelarvet.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastal järgmiselt:
 1) Sünnitoetus 256 eurot.
 2) Lapsehoiutoetus kuni 128 eurot kuus.
 3) Põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 eurot.
 4) Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 64 eurot kuus.
 5) Lasteaia kohatasu toetus kuni 58 eurot kuus.
 6) Ravimitoetus kuni 200 eurot aastas.
 7) Eakate tähtpäeva toetus 20 eurot juubeli puhul ja 50 eurot kuldpulmade puhul.
 8) Matusetoetus 120 eurot.
 9) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 128 eurot aastas.
 10) Suurperetoetus 128 eurot aastas.
 11) Toimetuleku tagamise toetus kuni 640 eurot.
 12) Hooldajatoetus raske puudega isiku ja 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus.
 13) Hooldajatoetus sügava puudega täisealise isiku ja 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus.
 14) Hooldajatoetus 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 34 eurot kuus.
 15) Puudega isiku transporditoetus 65 eurot kuus.
 16) Viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 100 eurot aastas.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. veebruaril 2015. a.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär