HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2019-2023 kinnitamine

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 9

Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2019-2023 kinnitamine

Vastu võetud 06.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja ning Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2019–2023 kinnitamine

  Kinnitada Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2019–2023 (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 09.04.2013 määrus nr 2 „Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2013–2020”.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enel Liin
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

Lisa  Räpina Ühisgumnaasiumi arengukava 2019-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json