Teksti suurus:

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 23

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruses nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 2. Volikogu esimehele makstav hüvitus
Volikogu esimehele makstakse hüvitust 50% vallavanemale määratud töötasust kalendrikuus.“
2) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 3. Volikogu aseesimehele makstav hüvitus
Volikogu aseesimehele makstakse hüvitust 50% volikogu esimehele määratud hüvitusest kalendrikuus. “
3) § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠6. Komisjoni liikmele makstav tasu
Komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 50% volikogu liikmele makstavast tasust koosoleku eest.“
§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json