Teksti suurus:

Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a määruse nr 54 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 1

Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a määruse nr 54 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lg 2 ja § 26 alusel.

§ 1.   Muuta Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a määruse nr 54 preambulit ja sõnastada see järgmiselt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lg 2 ja § 26 alusel.

§ 2.   Muuta Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a määruse nr 54 § 4 lõiget 1, 2 ja 3 ning lisada lõige 4 ja sõnastada need järgmiselt:

  (1) Sügava puudega inimese hooldajale maksatakse hooldajatoetust 100,00 eurot kuus.

  (2) Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 70,00 eurot kuus.

  (3) Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 150,00 eurot kuus.

  (4) Raske puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 120,00 eurot kuus.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json