Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 23

  Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved

  Vastu võetud 29.01.2020 nr 1

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 määruse nr 88 „Märjamaa valla 2020. aasta eelarve” alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved (lisatud).

  § 2.   Määrata põhitegevuse tulude ja -kulude, investeerimistegevuse ning finantseerimistegevuse eest vastutavad ametnikud ning hallatavate asutuste juhid vastavalt lisale.

  § 3.   Vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid kinnitavad oma vastutusalasse kuuluvad kuludokumendid kuluklassifikaatorite lõikes e-arve keskuses digitaalselt või paberkandjal kuupäeva ja allkirja lisamisega.

  § 4.   Kulutusi on lubatud teha ainult kinnitatud alaeelarvete piires.

  § 5.   Põhitegevuse tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus esmajärjekorras personalikulud ja perioodilised majandamiskulud, vähendades või ära jättes inventari soetamise, remondi ja muude kulude osas vahendite eraldamise.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülo Olm
  vallavalitsuse liige vallavanema asendaja

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Alaeelarved

  /otsingu_soovitused.json