Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2020. aastaks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 26

Kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2020. aastaks

Vastu võetud 05.02.2020 nr 3
, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad

  Kinnitada kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad järgmiselt:
  1) laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste lavastamine ja orkestrid, tegevustoetus 800 eurot;
  2) rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaaitavad mittetulundusühingud, tegevustoetus 750 eurot;
  3) harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud, tegevustoetus 700 eurot;
  4) mittetulundusühingu Stuudio JOY pedagoogide palgafondiks pearahana lapse või noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Valga vallas 372 eurot ja lapse või noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool Valga valda 47 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020. a.

Margus Lepik
vallavanem

Eve Eisen
sekretär vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json