Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 2

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 07.02.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.   Jõgeva Vallavalitsuse 2. aprilli 2018 määruse nr 3 „Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend“ paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jrk nrAmetinimetusTöötasuvahemik
1.Direktori asetäitja, õppejuht, haridustehnoloog870–1800
2.Kooli huvijuht, ringijuht, huvikooli õpetaja, pikapäevarühma kasvataja, õpilaskodu kasvataja, abiõpetaja, õppenõustaja, ujula instruktor, noorsootöötaja, projektijuht, noortejuht, perevanem800–1500
3.IT spetsialist, infojuht, tehniline juht, majandusjuhataja, spordijuhtkuni 1600
4.Kultuuriasutuse loominguline töötaja, varahoidja-rekvisiitor, helitehnik, ujula tehnik735–1400
5.Raamatukoguhoidja, haruraamatukogu juhataja750–1200
6.Lasteaia õpetaja abi, tervishoiutöötaja, tugiisik, tegevusjuhendaja, sotsiaalhooldustöötaja, koduhooldustöötaja, sotsiaaltöötaja, sekretär, juhi abi, administraator, perenaine, klienditeenindaja, müügiassistent, kokk, peakokk, kohviku juhataja, remonditööline, majahaldur, staadionihaldur, staadionirajatise meister, haldusspetsialist, valvetöötaja, majandustöötajakuni 1100
7.Puhastusteenindaja, majahoidja, abitööline, köögitööline, pesumasinist, aednik, laborant, riidehoidja, kütjakuni 800

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022.

Angela Saksing
vallavanem

Katre Kivi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json