Teksti suurus:

Raasiku Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a määruse nr 6 „Ametisõidukite ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 3

Raasiku Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a määruse nr 6 „Ametisõidukite ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktide 2 ja 23, § 48 lõigete 51 ja 82 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määrusega nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord”.

§ 1.   Raasiku Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a määruses nr 6 "Ametisöidukite ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kord“;
  2) paragrahvi 3 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 4 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse: „Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise maksmise tingimused“;
  4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse: „Sõiduauto ei pea olema kasutaja isiklikus omanduses, võib olla ka teise isiku või ettevõtte oma, kui on olemas dokument, mis tõestab hüvitise taotleja kasutusõigust sellele autole. Kasutamisõigus on fikseeritud sõiduki registreerimistunnistusel“;
  5) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse: „Sõiduautoks loetakse ainult M1- ja M1G-kategooria sõidukeid.“;
  6) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse: „Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise maksmine kinnitatakse asutuse juhi otsusega, milles näidataks hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi, hüvitise suurus ja/või määr ning periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse.“;
  7) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse: „Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise maksmise aluseks on osakonnajuhataja poolt kinnitatud sõidupäevik. Osakonnajuhatajate sõidupäevikud kinnitab vallavanem.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022. a.

Raul Siem
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json