Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 4

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruses nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse sõna „sotsiaalteenistuses“ sõnadega „haridus- ja kultuuriteenistuses“.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json