Teksti suurus:

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 5

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ muutmine

Vastu võetud 04.02.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 alusel.


§ 1. Muuta Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 lisa „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ ja kiita heaks 2022. aastal täiendatud „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“, vastavalt lisale.


§ 2. Avaldada punktis 1 nimetatud täiendatud strateegia Vormsi valla kodulehel.


§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Jaak Kaabel
Volikogu esimees

Lisa  Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json