Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve

Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 12

Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 08.02.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Lambing
vallavolikogu aseesimees

Lisa Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json