Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine

Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 12

Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 26.02.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2 ja Emmaste Vallavolikogu 26.02.2016 määruse nr 40 ” Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärk on Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste rahaliste määrade kehtestamine.

§ 2.   Toetuste määrad

  1) Sünnitoetus - 300 eurot;
  1) Sünnitoetus - 300 eurot;
  2) lapse sünnipäevatoetus - üldmäär 384 eurot, makstakse kuues osas, iga osa määr 64 eurot;
  3) matusetoetus - 150 eurot;
  4) I klassi astuja toetus - 100 eurot;
  5) juubelitoetus - 30 eurot;
  6) raske puudega isiku hooldajatoetus - 20 eurot kuus;
  7) sügava puudega isiku hooldajatoetus - 30 eurot kuus;
  8) paljulapselise pere toetus - 200 eurot aastas;
  9) küttepuude toetus - kuni 340 eurot aastas.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kuni 31.12.2015.a. sündinud lastele on lapse sünnipäevatoetuse iga osa määr 64 eurot kuni lapse seitsme aastaseks saamiseni.

  (2) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 27.novembri 2015 määrus nr 33 „Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine”.

  (3) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json