ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 29

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 09.03.2016 nr 2
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 30 lõike 1 punkti 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) üür – kuni 3,20 eurot 1 m² kohta;

 (2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – 0,45 eurot 1 m² kohta;

 (3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1,00 euro 1 m² kohta;

 (4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 13,00 eurot üheliikmelise pere ning kuni 8,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

 (5) soojaveevarustuseks ja kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
 1) kaugküttega, soojaveevarustusega eluruumis – kuni 2,60 eurot 1 m² kohta;
 2) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis – kuni 2,00 eurot 1 m² kohta;
 3) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see
kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;

 (6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 19,50 eurot üheliikmelise pere ning kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

 (7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 6,40 eurot üheliikmelise pere ning kuni 4,80 eurot iga järgneva pereliikme kohta. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;

 (8) maamaksukulu – kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;

 (9) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;

 (10) olmejäätmete veotasu – kuni 6,00 eurot üheliikmelise pere ning kuni 4,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär