Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2019, 22

Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve

Vastu võetud 28.02.2019 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Põhja-Sakala Vallavolikogu 15. oktoobri 2018 määrusega nr 56 kinnitatud Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 ning Põhja-Sakala valla põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve

  Kinnitada Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve, mille mahuks on kavandatud 17 255 908 eurot vastavalt lisadele 1-9.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2019.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2 Kaupade ja teenuste müük

Lisa 3 Laenud

Lisa 4 Keskkonnakaitse

Lisa 5 Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud

Lisa 6 Sotsiaalse kaitse kulud

Lisa 7 Üldised valitsussektori kulud

Lisa 8 Kultuuri- ja vaba aja kul

Lisa 9 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json