Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2019, 26

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja „Jäätmeseaduse“ § 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine

  (1) Määrusega asutatakse Sillamäe linna andmekogu ametliku nimetusega „Sillamäe linna jäätmevaldajate register“, mille eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) eespool nimetatud informatsiooni kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

  (2) Sillamäe linna andmekogu „Sillamäe linna jäätmevaldajate register“ vastutav töötleja on Sillamäe Linnavalitsus.

§ 2.   Volituse andmine ja varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Sillamäe Linnavalitsust volitatakse kehtestama Sillamäe linna andmekogu „Sillamäe linna jäätmevaldajate register“ pidamise korda.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 29. märtsi 2005. a määrus nr 32/81-m „Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine“.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json