Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2019. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2019, 27

  Rae valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 05.03.2019 nr 11

  Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 22 ja Rae Vallavolikogu 19.02.2019 määruse nr 31 alusel.

  § 1.   Rae valla 2019. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 280 000 eurot.

    (2) Vähendada 2019. aasta lõpu likviidseid varasid 280 000 eurot.

    (3) Punktides 1 – 2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json