HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Häädemeeste Lasteaia arengukava kinnitamine

Häädemeeste Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2020, 1

  Häädemeeste Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 26.02.2020 nr 4

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 34 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 punkti 8 alusel

  § 1.   Kinnitada Häädemeeste Lasteaia arengukava aastateks 2020-2023 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Karel Tölp
  Vallavanem

  Ulvi Poopuu
  Vallasekretär

  Lisa 1 Häädemeeste Lasteaia arengukava aastateks 2020-2023

  /otsingu_soovitused.json