Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 1-6-3 "Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2013, 5

Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 1-6-3 "Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 21.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 1-6-3 "Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
(1) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
   "(5) Vallavalitsus võib anda vallavara valitseja põhjendatud ettepanekul nõusoleku otsustuskorras kolmandale isikule kasutada andmiseks, kui kasutusse soovitakse anda vallavara valitseja valitsemisel olevaid ruume.“;
(2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
   „(6) Vallavara otsustuskorras kolmandale isikule kasutada andmine on ajaliselt piiratud eelarveaastaga, haridusasutustel õppeaastaga“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json