HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saarde valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2014, 15

Saarde valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Vastu võetud 08.04.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Saarde valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu katmist vanema, eeskostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt.

  (2) Toidukulu kaetakse ettemaksuna maksustatava kuu 25. kuupäevaks.

  (3) Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust.

§ 2.   Toidukulu arvestus

  (1) Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksustatavas kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

  (2) Lapse puudumisel lasteaiast tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest puudutud päevast. Kui lapse puudumispäev on eelnevalt teada ja vanem esitab avalduse direktorile vähemalt nädal aega enne, siis arvestatakse toidukulud alates esimesest puudumise päevast.

  (3) Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

§ 3.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (2) Lasteaed väljastab iga kuu 10. kuupäevaks vanemale maksuteate, kus on arvestatud eeloleva kuu toiduraha, ettemaks ja võlgnevus kokku. Vanemal on kohustus maksuteatel märgitud summa tasuda maksustatava kuu 25. kuupäevaks.

  (3) Kui ühest perest käib lasteaias 2 last, katab teise lapse toidukulu 50% ulatuses Saarde vald.

  (4) Alates kolmandast lapsest katab Saarde vald täielikult lapse toidukulu juhul, kui ühest perest käib ühes lasteaias kolm või enam last.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendada alates 01. märtsist 2014. a.

Andres Annast
Vallavanem

Marju Antson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json