Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Vara valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 2

Vara valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Vastu võetud 30.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1, § 22 lõige 1 punkt 365, Pakendiseaduse § 15 lõige 1 ja Jäätmeseaduse § 71 lõige 1 alusel.

§ 1.  Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

  Kehtestada Vara valla jäätmehoolduseeskiri (lisatud).

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 20.04.2011. a määrus nr 3 „Vara valla jäätmehoolduseeskiri“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 20.04.2011. a määrus nr 4 „Korraldatud jäätmeveo tingimused“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2016. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Vara valla jäätmehoolduseeskiri