SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 42

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 05.04.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” § 5 lg 2 ja Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puude lapse hooldajale“ § 3 lg 2 alusel

§ 1.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetuse määr on 50,00 eurot.

§ 2.   Hooldajatoetuse suurused

  (1) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale maksta järgmistes suurustes:
  1) 3-16-aastase keskmise või raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale 37,50 eurot kuus;
  2) 3-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale 50,00 eurot kuus;
  3) 16-18-aastase raske puudega lapse seadusliku esindajale või perekonnas hooldajale 30,00 eurot kuus.

  (2) Hooldajatoetust täiskasvanud puudega isiku hooldajale makstakse järgmistes suurustes:
  1) sügava puudega isiku hooldajale 50,00 eurot kuus;
  2) raske puudega isiku hooldajale 30,00 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 23.09.2013. a. määrus nr 3 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json