Transport ja liiklusSadamad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Piletihinna kehtestamine Manija liinipaadiga üleveol

Väljaandja:Tõstamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 61

Piletihinna kehtestamine Manija liinipaadiga üleveol

Vastu võetud 07.04.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 9 ja Tõstamaa Vallavolikogu 12.12.2008. a määruse nr 71 „Otsustusõiguse delegeerimine“ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse pileti hinnad Manija liinipaadiga üleveol.

§ 2.  Piletihind ühel suunal

 (1) Reisijatele kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Manija küla:
 1) üldine sõidupilet 1 euro;
 2) sooduspilet pensionärile ja õpilasele 0.5 eurot;
 3) lapsed kuni 7. eluaastani tasuta.

 (2) Reisijatele kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Manija küla:
 1) üldine sõidupilet 2 eurot;
 2) sooduspilet pensionäridele ja õpilastele 1 euro;
 3) lapsed kuni 7. eluaastani tasuta.

§ 3.  Hinnad paadi tellimisel

 (1) Manijasse 20 eurot;

 (2) Kihnu 120 eurot.

 (3) Ootetund 60 eurot.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Hinnad on toodud koos käibemaksuga.

 (2) Tunnistada kehtetuks Tõstamaa vallavalitsuse 30.04.2013 määrus nr 31 „Piletihinna kehtestamine Manija liinipaadiga üleveol“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rõhu
Vallavanem

Eve Sahtel
Vallasekretär