SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse suuruse määramine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 38

Matusetoetuse suuruse määramine

Vastu võetud 02.04.2018 nr 8

Määrus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel ning vastavalt „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra Nõo vallas” § 3 lõigetele 1¹ ja 2.

§ 1.  Matusetoetuse suuruse määramine

 (1) Määrata riigieelarvest eraldatud vahenditest makstava matusetoetuse suuruseks 250 eurot.

 (2) Määrata vallaeelarvest makstava matusetoetuse osa suuruseks 200 eurot.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

 (2) Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 03.03.2014 määrus nr 3 „Matusetoetuse suuruse määramine“.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json