Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sotsiaalvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2019, 16

Sotsiaalvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 09.04.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määruse nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord“ § 7 lõike 1 ja § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalvaldkonna tunnustuste määramise eesmärk

  Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalvaldkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on panustanud valla sotsiaalvaldkonna arendamisse ning tunnustada tegevusi, mis on märkimisväärselt arendanud valdkonda.

§ 2.   Sotsiaalvaldkonna tunnustused

  Sotsiaalvaldkonna tunnustused on järgmised:
  1) aasta laste ja perede heaolu edendaja;
  2) aasta sotsiaaltöö tegu;
  3) aasta sotsiaaltöö edendaja;
  4) aasta terviseedendaja;
  5) aasta vabatahtlik.

§ 3.   Kandidaadi esitamine ja hindamine

  (1) Kandidaate tunnustustele saab esitada igaüks igal aastal alates 01. augustist kuni 30. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil või elektroonselt e-posti aadressile [email protected].

  (2) Kandidaadi tunnustamise ettepanekus märgitakse:
  1) esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid);
  2) millist tunnustust taotletakse;
  3) põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust;
  4) kandidaadi esitaja andmed.

  (3) Esitatud kandidaatide hulgast valib tunnustuse saajad vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku tunnustuse määramiseks.

  (5) Isikut või tegu saab korduvalt tunnustusele esitada kolme aasta möödumisel sama tunnustuse määramisest.

§ 4.   Kandidaatide tunnustamine

  (1) Tunnustuse saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Tunnustuse saajatele antakse üle meene ja tänukiri.

  (3) Tunnustused antakse üle vallavalitsuse poolt korraldatud üritusel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json