ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 18

  Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 28.04.2016 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 1 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” § 19 lõike 1 ja § 122 lõike 2 ja lõike 7 punkti 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu 19.06.2003 määrus nr 11 „Järva-Jaani valla energeetika arengukava aastateks 2003-2018“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Meelis Mändla
  Volikogu esimees

  Lisa Energeetika arengukava aastateks 2016-2026

  /otsingu_soovitused.json