HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2016 – 2020 kinnitamine

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2016 – 2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 26

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2016 – 2020 kinnitamine

Vastu võetud 10.05.2016 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 30 „Jõhvi Vene Põhikooli põhimäärus“ § 4 lõike 8 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2016 – 2020 (lisatud 20-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Aivar Surva
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2016 – 2020

/otsingu_soovitused.json