Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2017, 1

Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 02.05.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 ning alusel ja eesmärgiga lihtsustada toidukulu arvestamise korda.

§ 1.   Muuta määruse § 3 lõike 1 punkte 1-4 järgmiselt: 1) Toidukulu makstakse alates lasteaia koha kasutamise esimest päevast kuni lasteaianimekirjast väljaarvamise päevani. 2) Toidukulu arvestamise aluseks võetavate toidupäevade arv saadakse lasteaia poolt peetavast lapse kohaloleku tabelist. 3) Lapse puudumisel mistahes põhjusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata päevad puudumisele järgnevast tööpäevast, etteteatamisel puudumise esimesest tööpäevast. 4) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need toidukorrad, millest laps vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel pidevalt loobub (hommiku- või lõunasöök või õhtuoode), kuna laps ei viibi sel ajal lasteaias.

§ 2.   Muuta määruse § 4 lõikeid 1 ja 2 järgmiselt: (1) Õppekulu maksab vanem esitatud arve alusel jooksva kuu eest ja toidukulu eelmise kuu eest. (2) Toidukulu ja õppekulu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on õigus lasteaiakoha kasutamise leping lõpetada.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 4.   Määrust rakendatakse alates 1. juunist 2017.

Ando Kiviberg
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json