Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamine

Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2017, 21

  Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 09.05.2017 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 43 alusel, arvestades Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009 määruse nr 22 „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamine: Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ LISA 6 „Rohuneeme maastikukaitseala kaitse-eeskiri“.

  § 1.   Kinnitada Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Tõniste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026

  /otsingu_soovitused.json