SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamine

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2018, 1

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamine

Vastu võetud 03.05.2018 nr 6
jõustumine 01.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, Järvakandi Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 2 „Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine“ § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohamaksumuse kinnitamine

  Kinnitada Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuseks 600 eurot.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  20. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusel Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, t unnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 19. oktoobri 2016 määrus nr 10 "Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json