Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 18

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 7
, rakendatakse alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ning § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

  „(11) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1-13 märgitud tasu maksmise kohustust ei kohaldata 16. märtsist 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra lõpuni.“

§ 2.   Harku Vallavolikogu 26.05.2016 määruse nr 13 „Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas“ paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

  „(2) Käesoleva korra § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 märgitud lapsevanema poolt kaetava kohatasu maksmise kohustust ei kohaldata 16. märtsist 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra lõpuni.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist 2020.

Kaupo Rätsepp
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json