Teksti suurus:

Loksa linna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 20

Loksa linna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Vastu võetud 07.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Viia Loksa Linnavalitsuse 08.03.2018 määrusesse nr 1 "Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus" sisse järgmised muudatused:
  1) muuta määruse § 1 lõiget 2 ja sõnastada järgnevalt:

„(2) Komisjoni moodustab ja põhimääruse kehtestab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).“

  2) muuta määruse § 3 lõiget 3 ja sõnastada järgnevalt:
„(3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.“
  3) asendada määruses sõna „istung“ sõnaga „koosolek“ vastavas käändes.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
Linnapea

Karin Kask
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json