Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 "2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 29

Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 "2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" muutmine

Vastu võetud 11.05.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 p 3 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ § 21 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal ja järel

(1) Linna ametiasutustel menetleda eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia. Pärast eriolukorra lõppemist menetleb linna ametiasutus projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, arvestades pärast eriolukorra lõppu kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json