Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 30

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 13.11.2019 nr 32
RT IV, 20.11.2019, 5
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2020RT IV, 23.04.2020, 1126.04.2020
11.05.2020RT IV, 12.05.2020, 2915.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2020. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
  5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
  11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);
  13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21.   Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal ja järel
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

  (1) Linna ametiasutustel menetleda eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia. Pärast eriolukorra lõppemist menetleb linna ametiasutus projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, arvestades pärast eriolukorra lõppu kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

  (2) Kui mittetulundustegevuseks antud toetust kasutati enne eriolukorra väljakuulutamist sihtotstarbeliselt, siis loetakse see abikõlblikuks kuluks.
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

Lisa 11 
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

Lisa 12 

Lisa 13 

/otsingu_soovitused.json