Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2021, 7

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 1, § 6 lg 1, § 37 lg 3 p 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 19 „Häädmeeste valla põhimäärus“ § 78 lg 2 p 2 ja § 81 alusel.

§ 1.   Teehoiukava kinnitamine

  (1) Kinnitada Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 (lisatud).

  (2) Teehoiukavas aastatel 2021 ja 2022 on ehitusmahud ära toodud realistlikult, aastatel 2023 ja 2024 on ära toodud kõik esitatud ettepanekud, et neid ei peaks iga aasta uuesti tegema. Vallal on teede raha investeerimiseks aastas ca 200 tuhat eurot, neil aastatel on tabelis ehitusmahuks aga enam kui ca 9 aasta investeerimise vahendid. Seetõttu vajab kava kindlasti üle vaatamist hiljemalt enne 2023. aastat, et täpsustada tegelikud ehitusmahud.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 07.05.2020 määrus nr 7 „Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Teehoiukava 2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json