Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 39 „Võru maakonna arengustrateegia 2019– 2035+“ muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2021, 8

Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 39 „Võru maakonna arengustrateegia 2019– 2035+“ muutmine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruses nr 39 „Võru maakonna arengustrateegia 2019– 2035+“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Kiita heaks „Võru maakonna arengustrateegia 2035+“ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ vastavalt lisale“.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rõuge Vallavolikogu 19.03.2019 määrus nr 6 „Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Niilo
volikogu esimees

Lisa Lisa 3. Võru maakonna arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json