Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2021, 19

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 06.05.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 221 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esimese haiguspäeva toetust on õigus saada füüsilisel isikul, kellele on ravikindlustuse seaduse alusel kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 25. märtsist 31. maini 2021 haigestumise, tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.“;

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json