Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2021, 22

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Vastu võetud 18.12.2018 nr 39
RT IV, 22.12.2018, 53
jõustumine 15.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2021RT IV, 12.05.2021, 815.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ kinnitamine

  (1) Kiita heaks Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ vastavalt lisale.

  (2) Kiita heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad" vastavalt lisale.
[RT IV, 12.05.2021, 8 - jõust. 15.05.2021]

§ 2.   Arengustrateegia lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad"
[Kehtetu- RT IV, 12.05.2021, 8 - jõust. 15.05.2021]

§ 3.   Arengustrateegia avaldamine

  Paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avaldada Rõuge valla veebilehel.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2019.

Lisa Maakonna arengustrateegia

Lisa Lisa 3
[RT IV, 12.05.2021, 8 - jõust. 15.05.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json