Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2022, 4

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 02.05.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse

§ 1.   Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” muutmine

  Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruses nr 11 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse lisa „Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
  2) määruse lisa „Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2022. a 1. juunil.

  (2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 2022. aasta 1. septembril.

Priit Kotkas
volikogu esimees

Lisa 1 Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Lisa 2 Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json